Om læreverket

 

Dette nettstedet er en del av læreverket Intro, Samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Nettstedet inneholder tilleggsstoff for  lærere som underviser i faget.

Læreverket Intro består av:

  • Tekstbok i flere språkversjoner
  • Denne nettressursen for lærere

Intro gir nyttig informasjon om det norske samfunnet slik at det blir lettere å finne seg til rette. Læreverket legger stor vekt på egen refleksjon og diskusjoner.

Intro dekker målene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og tar for seg alle tema i læreplanen i norsk på nivå A1, A2 og B1. Læreverket kan derfor brukes gjennom hele opplæringen i samfunnskunnskap.

Intro har en oversiktlig oppbygning og jevn progresjon slik at det er enkelt å bruke både for kursdeltakere og lærere.

 

Forfattere: Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen

Forfatterne har lang undervisningserfaring og har utgitt en rekke læreverk sammen i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for innvandrere.