Metodevalg og organisering av undervisningen

 

 

Thinkstock Mye av lærestoffet i boka er basert på diskusjoner i gruppa. Vi mener at disse diskusjonene er svært viktige. I mange situasjoner finnes det ikke løsninger eller handlinger som er riktige eller gale, men ulike handlinger fører til ulike konsekvenser. Konsekvensen av en handling utført i ulike land er ikke nødvendigvis de samme.

Vi tror at diskusjonene som Intro legger opp til, kan bidra til å skape en forståelse for hvordan systemet i Norge fungerer.

Artiklene gir mer innblikk i metodevalget i Intro og forslag til organisering av undervisningen.

Lykke til!

 

Vennlig hilsen

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen