Supplerende artikler

 

Her finner du relevante artikler for deg som underviser i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

75288196 Supplerende artikler Mange innvandrere som kommer til Norge, møter et veldig annerledes samfunn enn det de vant med. Artiklene tjener som bakgrunnsstoff som vi håper du vil ha nytte av i undervisningen.

Du rekker kanskje ikke å gå gjennom alle temaer i Intro like godt, så du må trolig velge hva du vil legge mest vekt på. 

Som lærer er du best egnet til å kjenne behovene i din gruppe.

 

Vennlig hilsen

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen