Velkommen til lærersidene til Intro

 

Intro er et læreverk i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det gir nyttig informasjon om det norske samfunnet slik at det blir lettere å finne seg til rette.

 

Omslag med ramme Boka foreligger på norsk, engelsk og arabisk.

Intro dekker målene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og tar for seg alle tema i læreplanen i norsk på nivå A1, A2 og B1. Læreverket kan brukes gjennom hele opplæringen i samfunnskunnskap. Læreverket legger stor vekt på egen refleksjon og diskusjoner.

Lærere som bruker nye Intro i undervisningen, kan finne veiledning og nyttige tips til undervisningen på dette nettstedet.

Vennlig hilsen Cappelen Damm Undervisning